הצעת חוזה

1. הוראות כלליות

1.1. הסכם זה הנו הצעה רשמית (הצעה ציבורית) של IE יעל זיסמן (להלן «הקבלן») לסיום הסכם בתנאים המפורטים להלן לכל אדם (להלן «הלקוח»). מסמך זה הוא הצעה ציבורית בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

1.2. האדם שקיבל הצעה ציבורית זו רוכש את כל הזכויות והחובות של הלקוח כאמור בהסכם זה.

1.3. קבלת הצעה ציבורית זו היא יישום הלקוח על ידי תשלום מלא או חלקי עבור שירותי מידע וייעוץ בהתאם לתנאי הסכם זה. מרגע קבלת הכספים בתשלום עבור השירותים הניתנים לחשבון הקבלן, הסכם זה נחשב ככרית בין הלקוח לבין הקבלן.

1.4. קבלת הצעה זו ובהתאם, כריתת הסכם זה פירושה שהלקוח, במידה הנחוצה לו, הכיר את תנאי הסכם זה וכללי מערכת התשלומים (להלן המכונה המערכת), את הפרטים התפקודיים של המערכת, השירותים והאתר בו מוצבים חומרי הדרכה, מכיר בהתאמה הבלתי מותנית. המערכות המשמשות את השירותים והאתר לביצוע פעולות והשגת היעדים נשוא הסכם זה.

1.5. על ידי קבלת הצעה זו, הלקוח מאשר כי מתן קבלן השירותים על פי הסכם זה מרחוק באמצעות תוכנה (להלן התוכנה) תואם לחלוטין את יכולתו של הלקוח להשתמש בשירותים הניתנים בדרך זו.

1.6. הסכם ההצעה הנוכחי נמצא תמיד בכתובת האינטרנט http: // http: //zisman.online/dogovor_oferti

1.7. בהסכם זה, אלא אם כן נובע ישירות מהטקסט שלו, למילים ולביטויים הבאים תהיה המשמעות הבאה:

1.7.1. הסמינר המקוון הוא:

— הצגת וידיאו של תכנית ההדרכה (הכשרה מעשית, קורס הכשרה), עם הערות הקבלן;

— שידור ביצועי הקבלן בזמן אמת, מבוצע באמצעות תוכנה מיוחדת.

הלקוח שואל שאלות בנושא הסמינר המקוון באמצעות הצ’אט של חדר הסמינרים או באמצעות אמצעי תקשורת אחרים באינטרנט.

1.7.2. הסכם — מסמך זה המתפרסם באינטרנט, כמו כן נשלח לצורך היכרות באמצעות דואר אלקטרוני או מסופק לצורך היכרות בכל אמצעי אחר.

1.7.3. תוכנה (תוכנה) — דפדפן (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome ודומיהם) לגישה למשאבי מידע באינטרנט, תוכניות אחרות לעיבוד המידע שנמסר. הלקוח מתחייב להבטיח באופן עצמאי את זמינות התוכנות הניתנות לעבודה במחשב האישי שלו.

1.7.4. אתר — מערכת מידע, טקסטים, אלמנטים גרפיים, עיצוב, תמונות, תמונות וחומרי וידיאו ותוצאות אחרות של פעילות אינטלקטואלית, כמו גם תוכנות מחשב, הכלולות במערכת המידע, מה שמבטיח את זמינותו של מידע כזה באינטרנט בכתובות רשת: http: / /zisman.online

1.7.5. הכשרה, הכשרה מעשית היא סוג של למידה אקטיבית, שמטרתה העברת ידע, פיתוח מיומנויות ויכולות מסוימות בנושא תכנית ההדרכה שנרכש על ידי הלקוח. במהלך ההדרכה נוצרים תנאים עבור הלקוח לחפש באופן עצמאי דרכים לפתור בעיות העולות בתהליך ההדרכה.

2. נושא החוזה

2.1. נושא הסכם זה הוא מתן שירותי מידע וייעוץ בתשלום ללקוח בצורה של התייעצויות בעל פה, סדנאות (שיעורי אמן), הדרכות מעשיות (בצורה של אירועים פנים אל פנים ו / או מקוונים), וכן מתן הקלטות וידיאו של אירועים כאלה בפורמט mp4 או קישורים ומקשי גישה לצפייה בהם, חומרי הדרכה בצורת ספרים ורשימות ביקורת בפורמט pdf, משמיעים אודיו בפורמט mp3 או קישורים להאזנה להם (להלן — «שירותים», «שירות»).

הקבלן מוכר גם סחורה פיזית בצורה של ספרים או חומרים מודפסים אחרים של תוכן המחבר (להלן «המוצר») בתנאים ובאופן המצוין באתר למכירת טובין כאלה.

2.2. הלקוח משלם עבור השירותים והקבלן מתחייב לבצע שירותים כאלה בהתאם לחבילת השירות שבחר הלקוח.

2.3. ערכות נושא, תוכניות, עלות השירותים וטופס ההרשמה מוצגים בדף (האתר) המקביל למכירת שירות כזה.

2.4. שירותים על פי הסכם זה ניתנים על ידי הקבלן כדלקמן:

בצורה של ארגון וניהול אירועים מקוונים או מתן גישה לרשומות של אירועי הקבלן או חומרי הדרכה אחרים מרחוק דרך האינטרנט, באמצעות תוכנה (תוכנה);

פעילויות פנים אל פנים מתבצעות על ידי ארגון ועריכת ימי עיון והדרכות שדה.

2.5. שירותים במסגרת חוזה זה