מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 08.04.2020


כותבת התוכנית היא יעל זיסמן. המהדר של תוכנית הקוונטים - מיכאיל רומנובתוכנית זו מכוונת להרוס את הכישוף המצרי שמטרתה לדכא, לשעבד ולהשמיד את הנוכחות האלוקית בכדור הארץ. כישוף, המתבטא בצורה של כל סוגי עבודות האלילים

מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 25.03.2020


Автор - Яэль Зисман"20)Ступай, народ мой, войди в покои свои и запри двери свои за собою, спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев. 21) Ибо вот, Г-сподь выходит из места Своего, чтобы наказать жителя

מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 18.07.2019


מנתח את המצב של ימינו ומנסה אותו על מה שכתבו חכמים ונביאים, ניתן להבין שרוב הנבואות על העולם כבר התגשמו, ואין סיבה לפקפק באלה שטרם התגשמו. עדיף לקחת מהם מידע לשיקוף ושינויים בחיים שלך. העולם

מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 12.05.2019


אנשים רבים חוששים מכוחם האישי ומשינוי הכיוון. הם מנסים להסתיר את כוחם אפילו מעצמם. אך החיים מתעמתים ללא הפרש עם הצורך לממש את הפוטנציאל שלהם - כל הדלתות מתחילות להיסגר מולם, ההזדמנויות נעלמות איפשהו, והכל

מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 12.05.2019


Каждый из нас ежедневно сталкивается с ситуациями в жизни, которые уже пройденный этап и в них мы ведем себя уверенно. Но есть такие ситуации, в которых мы ощущаем страх, на который только придется замахнуться

מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 12.05.2019


Уже давно доказано учеными, что наша реальность квантовая и что физический мир — это огромный сгусток энергии, который возникает и через миллисекунды исчезает, постоянно пульсируя. Другими словами, то, что мы с вами видим

מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 12.05.2019


Я не понимаю, что такое выйти из зоны комфорта. Это типа лежать на диване и мечтать о чём-то? Или работать сто лет на одном нелюбимом месте? То есть это зона комфорта? А встать с дивана

מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 12.05.2019


Ответ: мудрецы говорят, что наш материальный мир напоминает перевернутое дерево, корни которого находятся в высших мирах. Также и души людей появляются в нижнем мире материи по тому же самому принципу корней, ствола, ветвей и

מְחַבֵּר:
תַאֲרִיך: 07.05.2019

Настроить себя на внутреннюю работу, сосредоточиться и написать список - мои ценности, мои интересы, что мне нужно, что мне важно, что я хочу - в жизни и в человеке, которого хочу встретить. Дальше написать, в