על כוח

אנשים רבים חוששים מכוחם האישי ומשינוי הכיוון. הם מנסים להסתיר את כוחם אפילו מעצמם. אך החיים מתעמתים ללא הפרש עם הצורך לממש את הפוטנציאל שלהם — כל הדלתות מתחילות להיסגר מולם, ההזדמנויות נעלמות איפשהו, והכל כדי לא להשתבש, לא ליישום שלהן. והם חוששים מהגשמתם האמיתית, הם מסתירים ומרמים את עצמם ואת אחרים. אז מסתבר שהם חיים מלאי סבל.

אך ניתן להימנע מסבל זה אם אתה מזהה את עצמך ומפסיק להתנער מסימנים, סמלים וצירופי מקרים. התייחס שוב לעצמך, קבל את הכל כפי שהוא.

זה יעזור לפתור את בעיות חייך ולהוביל אותך לדרך הגורל האמיתי שלך, שלא הומצא ולא מוסר ממישהו אחר.

זה לא אומר שזה יהיה קל. אבל זה עדיין ישא פרי וסיפוק. והנשימה תהפוך לקלה יותר.

Мысли о зоне комфорта

Я не понимаю, что такое выйти из зоны комфорта. Это типа лежать на диване и мечтать о чём-то? Или работать сто лет на одном нелюбимом месте? То есть это зона комфорта? А встать с дивана или перейти на новую работу это значит уже выйти из зоны комфорта? Базовый духовный принцип гласит, что человек не сделает ни одного движения, если это не приведёт его к ещё большему наслаждению. То есть из места, где мне уже не нравится и там мне хреново, я перемещаюсь туда, где мне должно быть лучше.

То есть выхожу из зоны дискомфорта (а не комфорта) для того чтобы обрести ещё больше комфорт, но никак не иначе. Человек, которому комфортно в его зоне, не покинет ее никогда до тех пор, пока не создадутся невыносимые условия и он будет вынужден ее покинуть.

То есть мы уходим от того, что нам не нравится и приходим к тому что нам кажется лучшим. Единственный дискомфорт, который при этом можем испытывать, это неопределённость переходного периода.

Но когда человек точно знает, что он проходит неудобства ради улучшения ситуации, они преодолеваются осознанно.

А как у вас с зоной комфорта? Какие мысли по этому поводу?

Ps. Неужели и, правда, кто-то думает, что сидеть задом на муравейнике это остаться в зоне комфорта?