ההרשמה לשלב בית הספר הגבוה רוחני פתוחה

אימונים מקוונים במשך 3 שבועות להפקת מידע שימושי מהלא מודע. תאריך התחלה: 25 ביוני, 2019

פסיכולוגיה מעשית, יסודות הפיזיולוגיה האנושית

אימונים מקוונים במשך 3 שבועות להפקת מידע שימושי מהלא מודע. תאריך התחלה: 25 במאי, 2019